Instytucje

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie