Organizacje

Centrum Integracyjne dla Ukraińców w Krakowie

Website

Europejska Izba Arbitrażowa

Website

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

Website

Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód

Website

Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie

Website

NGO „Stowarzyszenie Parków Przemysłowych Ukrainy”

Website

Przedsiębiorcy.pl

Website

Państwowe Centrum Naukowo-Badawcze Transportu Kolejowego Ukrainy

Website