Konferencja „Przyszłość rozwoju sieci transportowej Unii Europejskiej i Ukrainy w perspektywie do 2023 roku – interoperacyjność transportu kolejowego Polska-Ukraina”

Konferencja „Przyszłość rozwoju sieci transportowej Unii Europejskiej i Ukrainy w perspektywie do 2023 roku – interoperacyjność transportu kolejowego Polska-Ukraina”, 27-28 października 2016 roku we Lwowie.

Organizator: Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej