Ogólnopolski konkurs o integracji europejskiej

Ogólnopolski konkurs o integracji europejskiej, 4 marca 2016 roku w Lublinie.

Organizator: Instytut Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II