XII Międzynarodowy Kongres MBA

XII Międzynarodowy Kongres MBA, 13-15 maja 2016 roku w Krakowie.

Organizator: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie