Podpisanie memorandum o współpracy między  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Mikołajewskim

Z satysfakcją informujemy o zawarciu w dniu 18 sierpnia 2017 r. memorandum o współpracy między  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Mikołajewskim.

Dokument ten przewiduje szereg wspólnych działań oraz współpracę polskich przedsiębiorstw z przedstawicielami biznesu i firmami w obwodzie Mikołajewskim.

Szczególną uwagę partnerzy memorandum przywiązują do wsparcia i wzmocnienia istniejących i nawiązania nowych relacji biznesowych między przedsiębiorcami z obu stron. Przewidywane także jest stworzenia warunków dla przeprowadzenia spotkań, seminariów i konferencji, rozszerzenie i pogłębienie bezpośrednich relacji miedzy przedsiębiorstwami i organizacjami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Mikołajewskim.

Mikołajów to miasto w południowej części Ukrainy, ważny port i ośrodek przemysłu stoczniowego, położone nad Bohem niedaleko jego ujścia do Morza Czarnego, posiadające ponad 496 tys. mieszkańców.

Miasto Mikołajów jest centrum inżynierii mechanicznej, budowy statków i budowy turbin gazowych, hutnictwa metali nieżelaznych, przemysłu spożywczego i lekkiego. Przedsiębiorstwa przemysłowe miasta zapewniają do 50 % ilości produktów przemysłu stoczniowego Ukrainy (obwód posiada największe przedsiębiorstwo stoczniowe na Ukrainie i całej Europie), ponad 90 % państwowego produkcji turbin gazowych, 80 % tlenku gliny. Również, jednym z wiodących miejsc w regionie Mikołajów jest rozwinięty przemysł spożywczy, który obejmuje zakłady mięsne, fabrykę konserw mlecznych, przemysł winny,  produkcja mąki, chleba i makaron, cukru i wiele innych kombinatów. Niezaprzeczalnym liderem branży na całej Ukrainie jest Sandora LLC, specjalizująca się w produkcji win, soków, nektarów, i napojów gazowanych.

Infrastruktura portowa jest jednym z kluczowych czynników rozwoju ekonomicznego Mikołajowa. Główny zakres ogólnego eksportu regionu jest realizowany przez Mikołajewski  morski port handlowy i prywatne terminale.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma nadzieję, że podpisane memorandum da możliwość zacieśnienia wielostronnych kontaktów członków naszej Izby oraz przedsiębiorstw z nami współpracujących z ich Mikołajewskimi partnerami i przyniesie wiele owocnych kontaktów handlowych i inwestycyjnych.        

Wszystkich zainteresowanych współpracą z obwodem Mikołajewskim prosimy o kontakt z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.