Podpisanie memorandum o współpracy między Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Izbą Przemysłowo-Handlową w Obwodzie Rówieńskim

Z satysfakcją informujemy o zawarciu w dniu 01 września 2017 roku memorandum o współpracy między  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą z Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Rówieńskim.

Dokument ten przewiduje szereg wspólnych działań oraz współprace polskich przedsiębiorstw z przedstawicielami biznesu i firmami w obwodzie Rówieńskim.

Szczególną uwagę partnerzy memorandum przywiązują do organizacji misji gospodarczych polskich przedsiębiorców do Równego oraz współpracy z władzami miasta w celu podnoszenia standardów otoczenia biznesowego i warunków działalności podmiotów zagranicznych prowadzających działalność gospodarcza w Równym i obwodzie Rówieńskim.

Równe-stolica obwodu i ważny regionalny ośrodek oświatowy i kulturalny. W Równem znajdują się dwie wyższe uczelnie, dwa teatry, muzeum historyczno-krajoznawcze, drewniana cerkiew z XVIII w. Około 80 km na północ od miasta znajduje się Rówieńska Elektrownia Atomowa.

Równe jest miastem obwodowym, dysponującym rozwiniętym węzłem dróg kolejowych i samochodowych. Przez obwód są autostrady Kijów-Warszawa, Kijów-Brześć, Kijów-Lwów, Kijów-Czerniowcy.

Głównymi gałęziami obwodu są: przemysł spożywczy i rolnictwo. Głównymi kierunkami rozwoju rolnictwa są: uprawa zbóż, ziemniaków, przetwórstwa surowców cukrowych, lnu. Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 916,2 tys. ha. Obwód posiada również rozwinięty przemyśl lekki, przede wszystkim odzieżowy (produkcja ubrań, tkanin). Znakiem rozpoznawczym Równego jest znany i ceniony na rynku bursztyn.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma nadzieję, ze podpisane memorandum da możliwość zacieśnienia wielostronnych kontaktów członków naszej Izby oraz przedsiębiorstw z nami współpracujących z ich Rówieńskimi partnerami i przyniesie wiele owocnych kontaktów handlowych i inwestycyjnych.         

Wszystkich zainteresowanych współpracą z obwodem Rówieńskim  prosimy o kontakt z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.