Podpisanie memorandum o współpracy między  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Odeskim

Z satysfakcją informujemy o zawarciu w dniu 1 września 2017 r. memorandum o współpracy między  Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą a Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Odeskim.

Dokument ten przewiduje szereg wspólnych działań oraz współpracę polskich przedsiębiorstw z przedstawicielami biznesu i firmami w obwodzie Odeskim.

Szczególną uwagę partnerzy memorandum przywiązują do wsparcia i wzmocnienia istniejących i nawiązania nowych relacji biznesowych między przedsiębiorcami z obu stron. Przewidywane także jest stworzenia warunków dla przeprowadzenia spotkań, seminariów i konferencji, rozszerzenie i pogłębienie bezpośrednich relacji miedzy przedsiębiorstwami i organizacjami Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w obwodzie Odeskim.

Odessa to miasto w południowej części Ukrainy, położone nad Morzem Czarnym i posiadające ponad 1 mln mieszkańców. Miasto jest największym portem morskim z załadunkami węgla, cementu, metal, drewna, produkcji przemysłu maszynowego, a także ziarna i cukru. Podstawowe branże przemysłowe regionu to przeróbka ropy naftowej, budowa maszyn i okrętów, przetwórstwo rolne i przemysł chemiczny. Również, ważne miejsce zajmuje przemysł spożywczy, który obejmuje zakłady mięsne, przemysł winny,  produkcja mąki, chleba i makaron, cukru i wiele innych produktów. Jednym z liderów branży na całej Ukrainie jest „Nasz Sik”, specjalizująca się w produkcji soków.

Infrastruktura portowa jest jednym z kluczowych czynników rozwoju ekonomicznego Odessy. Główny zakres ogólnego eksportu regionu jest realizowany przez Odeski Port Morski i prywatne terminale.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma nadzieję, że podpisane memorandum da możliwość zacieśnienia wielostronnych kontaktów członków naszej Izby oraz przedsiębiorstw z nami współpracujących z ich Odeskimi partnerami i przyniesie wiele owocnych kontaktów handlowych i inwestycyjnych.   

Wszystkich zainteresowanych współpracą z obwodem Odeskim prosimy o kontakt z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą.