Podziękowania dla Prezesa PUIG Jacka Piechoty

Podziękowania Prezesowi PUIG Jackowi Piechocie za wystąpienie w II Polsko-Ukraińskim Forum Samorządu Lokalnego oraz udział w spotkaniu Klubu Biznesu w Charkowie.

„Zarówno w ocenie mojej, pracowników konsulatu, jak też uczestników Forum, Pana wystąpienia były interesujące i stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, przez co niewątpliwie będą pożyteczne dla ukraińskich samorządowców, ale też dobrze będą służyć rozwojowi stosunków gospodarczych między Polską i Ukrainą”, – zaświadczył Janusz Jabłoński, Konsul Generalny RP w Charkowie.