Podziękowania Wiceministra Jerzego Kwiecińskiego

Podziękowania Wiceministra Jerzego Kwiecińskiego za osobiste zaangażowanie Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacka Piechoty w realizację wizyty delegacji Narodowego Forum „Transformacja Ukrainy” w dniach 13-15 stycznia 2016 roku.