Polish Business Center

O nas

Polish Business Center jest to spółka celowa reprezentująca polski biznes w Ukrainie. Centrum zostało założone jesienią 2015 r. i jedynym akcjonariuszem naszej organizacji jest Polsko-Ukraińska Izby Gospodarcza w Warszawie.

Polish Business Center zapewnia kompleksową obsługę dla polskich firm w zakresie reprezentacji polskiego biznesu na rynku ukraińskim, przeprowadzenia analiz rynkowych, organizacji misji gospodarczych, organizacji spotkań B2B oraz wielu innych działań nakierowanych na promocję naszych partnerów w Ukrainie. Dodatkowo oferujemy współpracę w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla potencjalnych firm chcących przystąpić do procedur przetargowych w Ukrainie oraz kompleksową obsługę prawną w języku polskim.

Nasi Partnerzy

  • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie;
  • Konsulaty Generalne RP na Ukrainie;
  • Polskie instytucje na Ukrainie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie; Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Kijowie;
  • Biuro Prawne «Uvest».

Osoba do kontaktu:

Viktoria Ialovienko