Polish Business Center

O nas

Polish Business Center jest to spółka celowa reprezentująca polskich przedsiębiorców w Ukrainie. Centrum zostało założone jesienią 2015 r.

Polish Business Center reprezentuje interesy polskich firm na terenie Ukrainy, zapewnia  im kompleksową obsługę, pełniąc rolę ich przedstawicielstwa w Kijowie. Pozwala ono na zaistnienie na ukraińskim rynku, wstępną ocenę możliwości i perspektyw prowadzenia działalności w tym kraju bez potrzeby zakładania spółki, zatrudniania ukraińskiego kierownictwa, wynajmu biura i mnożenia kosztów administracyjnych.

W ramach Polish Bussines Center oferujemy:

 • najem powierzchni biurowej, pod adresem Polish Business Center, ul. Khorywa 4 lok. 10, 04071 Kijów, co obejmuje:
  • udostępnienie biurka/pokoju,
  • informacyjną tablicę z nazwą firmy,
  • dostarczenie Internetu,
  • usługi sekretariatu,
  • korzystanie z sali konferencyjnej do rozmów handlowych,
 • bieżące reprezentowanie interesów polskich firm; promocję ich usług/produktów, oferowanych na rynku ukraińskim;
 • stały monitoring rynku ukraińskiego; prowadzenie badań pod kątem zapotrzebowania na produkty i usługi oferowane przez polskie firmy na rynku ukraińskim;
 • pomoc w pozyskaniu klientów na rynku ukraińskim, w pozyskaniu partnerów biznesowych, rozwijanie i utrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami, działającymi na rynku ukraińskim;
 • tworzenie bazy i sieci powiązań;
 • polskim firmom proponujemy obsługę księgową, tłumaczeniową, notarialną i prawną przez Partnerów zweryfikowanych i autoryzowanych przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Wycena powyższych usług jest ustalana indywidualnie i w zależności od zakresu oferty, na podstawie wzajemnych uzgodnień.

Nasi Partnerzy

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu;
 • Konsulaty Generalne RP na Ukrainie;
 • Polskie instytucje na Ukrainie: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie; Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w Kijowie;
 • Organizacje społeczne i gospodarcze na terenie Ukrainy.

Osoba do kontaktu:

Viktoria Ialovienko