Polish Medical Center

Polish Medical Center

  • Reprezentuje polskich szpitali, klinik, sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych.
  • Dostarcza informacji na temat wysokiego standardu i poziomu polskiej opieki medycznej.
  • Udziela konsultacji medycznych oraz pomocy pacjentom ukraińskim w wyborze punktów leczniczych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych w Polsce.
  • Udziela wsparcia wizowego dla każdego pacjenta i zapewnia skrócenie procesu wizowego do 1-2 dni.
  • Organizuje obsługę chorych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (odbiór z lotniska, zapewnienie transportu itd).
  • Pomaga podczas podpisania umowy pomiędzy pacjentem a kliniką.
  • Współpracuje z ukraińskimi prywatnymi klinikami medycznymi, w szczególności, ze znanymi lekarzami-specjalistami.
  • Współpracuje z agencjami turystycznymi, które zajmują się turystyką medyczną dla Ukraińców, a także organizuje dla lekarzy wizyty studyjne do klinik zagranicznych.
  • Uczestniczy w konferencjach i targach medycznych w dużych miastach Ukrainy.
  • Przyczynia się do rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej w sektorze opieki medycznej.

Osoba do kontaktu:

Viktoria Ialovienko
Polish Medical Center ul. Horyva, 4/10, 04-071 Kijów