Polskie doświadczenia i polska pomoc

Ocenia się, że jeśli Ukraina osiągnie poziom efektywności energetycznej taki, jak w Polsce, to zaoszczędzi więcej energii niż Hiszpania zużywa rocznie. Lepsze gospodarowanie energią to wyzwanie ekonomiczne dla zjednoczonych hromad – nowych jednostek samorządowych, powstających w ramach decentralizacji władzy w Ukrainie.

Od czerwca 2018 roku w pięciu zjednoczonych hromadach obwodu charkowskiego realizowany jest pilotażowy projekt „Nasza energia- hromada samowystarczalna energetycznie”. Partnerami projektu są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Fundacja Solidarności Międzynarodowej i Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Działania w ramach projektu są współfinansowane ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, który jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

10 września rozpoczęła się wizyta studyjna przedstawicieli hromad w Polsce. W czasie seminarium otwierającego ich pobyt, przedstawione zostały pierwsze wnioski z badania obiektów administrowanych przez hromady, które eksperci KAPE S.A. przeprowadzili na przełomie lipca i sierpnia. Pełne rekomendacje dla hromad przedstawione będą 16 października, w Charkowie, podczas III Polsko-Ukraińskiego Forum Samorządowego.

Ukraińscy samorządowcy odwiedzą też Gminy Długosiodło i Przesmyki, położone w województwie mazowieckim, w których zapoznają się z doświadczeniami polskich samorządów w lepszym  gospodarowaniu energią i wdrażaniu OZE. W Ząbkach zapoznają się z działaniem inteligentnego systemu energetycznego i magazynowania energii na przykładzie budynków szpitalnych. W Wyszkowie odwiedzą przedszkole, którego budynek zaprojektowany i wykonany został jako energooszczędny. Zapoznają się też z działaniami Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkowie. Firma Horus Energia z Sulejówka przedstawi swoje rozwiązania i wdrożenia służące zasilaniu w energię i ciepło.

Projekt zakłada też przeprowadzenie w Charkowie szkolenia dla przedstawicieli hromad na temat procedur pozyskiwania środków, finansujących poprawę efektywności energetycznej. Swą ekspertyzę zaprezentuje, m.in., nowo utworzony Fundusz Efektywności Energetycznej Ukrainy, który będzie finansował działania termomodernizacyjne.

– Zaryzykuję następujące porównanie: kiedyś elekryfikacja wsi oznaczała władzę rad, czyli sowietyzację Ukrainy, dziś efektywność energetyczna staje się znakiem decentralizacji i samorządności na wolnej Ukrainie-powiedział koordynujący projekt Dariusz Szymczycha z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.