Polskie Mosty Technologiczne

11 kwietnia 2019 r. w Warszawie (Przestrzeń from Facebook, ul. Koszykowa 61) odbędzie się seminarium „Polskie Mosty Technologiczne – Seminarium Otwierające Nabór Wniosków na rynki: Norwegia, Rosja, Ukraina” skierowane do przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć na rynkach zagranicznych. Obecnie rozpoczyna się program wejścia na rynek ukraiński.

Jest to jedyny program dotacji UE, w którym firma otrzymuje z góry gotówkę na konto, celem realizacji swojego programu. Najczęściej programy UE wymagają od firmy, najpierw zaangażowania środków własnych a dopiero po zakończeniu programu jest rozliczenie i przelew dotacji. Ten program jest wyjątkowy i dlatego warto z niego skorzystać.

Koszty  do pokrycia to m.in konferencje, targi, promocja produktu, rejestracja, patenty, analizy rynku, dane konkurencji itp. Katalog kosztów w linku poniżej.

Jeśli chodzi o wsparcie, to jest to 200 000 zł w formie dotacji:

  1. 70 000 zł – wsparcie bezgotówkowe na strategię ekspansji
  2. 120 000 zł – wsparcie gotówkowe na wydatki w ramach etapu zagranicznego, link do katalogu kosztów kwalifikowanych: link
  3. 10 000 zł – wsparcie bezgotówkowe na współpracę z ZBH

Dotacja 200 000zł udzielana jest w formie pomocy de minimis dla firmy na dany kraj – można składać wnioski od 11 kwietnia. Więcej na https://pmt.trade.gov.pl/pl

Program seminarium

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.