Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza dzieli się doświadczeniami z bankowcami

W siedzibie BGŻ BNP Paribas w Warszawie odbyło się kolejne szkolenie skierowane do dyrekcji i pracowników Banku pt: „Kierunek Ukraina”. Szkolenie zorganizowane zostało na zlecenie Banku przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą. Głównym zadaniem tej inicjatywy jest zapoznanie środowiska bankowego z prawodawstwem ukraińskim dotyczącym warunków otwierania kont zagranicznych przez obywateli tego kraju, a także z uwarunkowaniami i przepisami dotyczącymi transferów dewizowych do i z Ukrainy.

Prawo dewizowe w Ukrainie jest dużo bardziej złożone niż obowiązujące w tym zakresie prawo w Polsce. W związku z powyższym przekazana w trakcie szkoleń wiedza powinna się przyczynić do lepszego zrozumienia ukraińskiego prawa dewizowego.

Innym ważnym komponentem szkoleń było poruszenie problematyki związanej z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce i z dynamicznymi zmianami zachodzącymi na polskim rynku pracy.

Według prognoz udział obywateli innych krajów w polskim rynku pracy będzie w najbliższych latach wzrastać, a to wiąże się ze zmianami w dotychczas obowiązującym prawodawstwie.

I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish w swojej prezentacji „Ukraina – dziś, jutro, pojutrze. Polityka i gospodarka” dokonał głębokiej analizy sytuacji geopolitycznej Ukrainy, poziomu dokonywanych w tym kraju reform oraz prognoz związanych ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi u naszych wschodnich sąsiadów.

Rolę Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w polsko-ukraińskim dialogu dogłębnie przedstawił Wiceprezes PUIG w Warszawie Andrzej Drozd.

Dyrektor Generalny Schneider Group Adrian Branny zabrał głos w panelu „Ukraiński klient w polskim banku – wymagania prawa Ukrainy do otwarcia rachunków obywateli Ukrainy i ukraińskich osób prawnych w innych krajach, opodatkowanie dochodów obywateli Ukrainy za granicą, umowa PL-UA o uniknięciu podwójnego opodatkowania, jak rozmawiać”.

Karol Piętka z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kierował natomiast panelem pt:„Ukraińcy na polskim rynku pracy – statystyki i przepisy zatrudnienia”.

W najbliższym czasie planowana jest organizacja kolejnych tego typu szkoleń.