Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza na Forum Biznesu w Mukaczewo

W dniach 18-20 maja 2016 br w mieście Mukaczewo odbył się Forum Biznesu, zainicjowany przez lokalne władze miejskie na czele z Andrijem Balogą.

photo_2_oleg_dubish_mod

Jak podkreślają organizatorzy, Forum Biznesu w Mukaczewo – jest to pierwsza w historii miasta biznesowe wydarzenie, mające na celu stać się główną platformą dla prezentacji, dyskusji i decyzji, mających na celu przyciągnięcie inwestycji w Mukaczewo oraz promowanie lokalnych przedsiębiorstw i inicjatyw w krajach Zachodu. Zdaniem wielu uczestników Forum wydarzenie to było znaczącym i charakterystycznym tak dla Zakarpacia, jak i dla organów samorządu terytorialnego i poszczególnych gmin w Ukrainie.

photo_3_panel_discussion_oleg_dubish_mod

Udział w forum wzięli przedstawiciele wiodących firm Mukaczewa, eksperci w dziedzinie inwestowania i współpracy międzynarodowej z całego obwodu, przedstawiciele węgierskiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego biznesu, oraz przedstawiciele miast i regionów partnerskich i Ambasad krajów europejskich.

Udział w Forum wzięło około 130 uczestników. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą (PUIG) reprezentowali Wiceprezes PUIG Oleg Dubish i Przewodniczący  Przedstawicielstwa PUIG w Iwano-Frankowsku Oleg Petrash.

photo_5_oleg_dubish_and_andriy_baloga_mod

Wiceprezes PUIG Oleg Dubish wystąpił na Forum z raportem o podstawowych kierunkach i możliwościach działalności PUIG w regionie, specyfice tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i parków przemysłowych. W ramach Forum odbyła się debata Olega Duisha z Andrijem Balogą, Merem Miasta Mukaczewo, odnośnie master-planu rozwoju m. Mukaczewo i  tworzenia lokalnego parku przemysłowego z wykorzystaniem doświadczeń innych regionów Ukrainy i Polski. Odbyły się również spotkania i rozmowy z lokalnymi przedsiębiorcami, zainteresowanymi współpracą z polskimi partnerami.