Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wprowadza rozwiązania innowacyjne

kanbo

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w celu sprawnego realizowania zadań i celów statutowych wprowadza innowacyjne rozwiązania i metodykę pracy dostępne na rynku technologii cyfrowych. W ramach podpisanych umów rozpoczęto współpracę polegającą na wdrożeniu produktów, takich jak KanBo i CallPage.

KanBo to system wspierający procesy decyzyjne w organizacji. Informacje i dane w postaci zebranych dokumentów, notatek i prowadzonej komunikacji przez członków zespołu, gromadzone są na dedykowanych tablicach. Cyfrowa wersja tablic KanBo to także model wizualizacji pracy prowadzonej w czasie rzeczywistym. Podstawą systemu są Tablice, gdzie odbywa się i jest wizualizowana praca. Do Tablic dodawani są poszczególni pracownicy zaangażowani w wykonanie określonych na niej zadań. Praca na Tablicy zostaje podzielone na etapy (listy), które przedstawiają kolejne kroki jakie należy wykonać aby ukończyć zadanie. Zadania prezentowane są w formie Kart, które są jednocześnie nośnikiem informacji niezbędnych do wykonania zadania. Karty zawierają m.in.: opis zadania, osobę odpowiedzialną, współpracowników, termin wykonania, listy pomocnicze.

Managerowie oraz pracownicy mają zawsze dostęp do aktualnego statusu projektu. KanBo jest doskonałym uzupełnieniem informacji w procesach decyzyjnych dla działów HR oraz kadry kierowniczej. Istnieje możliwość budowania dynamicznych raportów prezentujących zagregowane dane z wielu projektów.

Tablice KanBo, stanowią idealną bazę dla tworzenia zautomatyzowanych procesów opartych o faktycznie wykonywaną pracę.