Polsko-ukraińska konferencja: „Gospodarka miejska i rozwój terytorialny”

12 grudnia w hotelu Ukraina w Kijowie odbyła się Polsko-ukraińska konferencja pt. „Gospodarka miejska i rozwój terytorialny. Europejskie modele zarządzania infrastrukturą komunalną. Prezentacja doświadczeń w organizacji i zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym”

Polsko-ukraińska konferencja w Kijowie zorganizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Fundację „Europejski Instytut Nieruchomości” pod patronatem Ambasady RP w Ukrainie.

Około 100 uczestników wzięło udział, przede wszystkim przedstawiciele ukraińskich samorządów, odpowiedzialni za gospodarkę miejską oraz zarządzenie infrastrukturą komunalną. Z wielkim zainteresowaniem spotkały się zaprezentowane europejskie doświadczenia w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym w kontekście wyzwań, stojących przed modernizacją infrastruktury technicznej na Ukrainie.

Istotnym punktem obrad tej konferencji było wykorzystanie nowych technologii, a także stworzenie właściwych dla ukraińskich miast modeli finansowania tych procesów. Możliwości wsparcia realizacji projektów gospodarki miejskiej zostały przedstawione przez Międzynarodową Korporację Finansową należącą do Grupy Banku Światowego, ukraiński sektor bankowy (Oszczadbank), Państwową Innowacyjną Instytucję Finansowo-Kredytową Ukrainy (DIFKU), unijny program pomocowy U-Lead, program DOBRE finansowany przez USAID oraz Państwową Agencję ds. Energoefektywności i Energooszczędności Ukrainy. Propozycje nawiązania współpracy w obszarze rozwoju lokalnego zostały zgłoszone przez ukraiński „Klub burmistrzów”.

Podczas Konferencji I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubish zaproponował założenie wspólnej Platformy Informacyjno-Koordynacyjnej oraz Szkoleniowej dla polskich projektów, partnerów oraz możliwości dostępnych dla ukraińskich podmiotów.

Termomodernizacja jako istotny element optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań gospodarki miejskiej. Najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie energooszczędności zostały przedstawione zarówno przez środowisko akademickie (m.in. Charkowski Narodowy Uniwersytet Gospodarki Miejskiej im. O.M.Beketowa, Politechnikę Krakowską), jak i przez biznes oferujący energooszczędne rozwiązania w budownictwie. Eksperckie doświadczenia z Polski zostały również przekazane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE) oraz Europejski Instytut Nieruchomości.

Podsumowując, uczestnicy zgodnie stwierdzili, że Ukraina powinna w najbliższej przyszłości wprowadzić międzynarodowe standardy w zakresie certyfikacji i unifikacji dla podmiotów gospodarczych, a także udoskonalić modele zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, aby skutecznie konkurować na rynku europejskim i światowym. Prezentacja polskich doświadczeń i możliwości w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej, polskich rozwiązań technologicznych w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii z pewnością umożliwi nawiązanie bezpośredniej współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Organizatorzy:

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Europejski Instytut Nieruchomości

Partner Generalny:

PAIH – Zagraniczne biuro handlowe w Ukrainie

Partnerzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej (PAUCI)

Stowarzyszenie Parków Przemysłowo Technologicznych i Rozwoju Terytorialnego Ukrainy (АІПТРУ)

Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy

Patronat honorowy:

Ambasada RP w Ukrainie.