Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

W dniu 1 grudnia 2017 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie odbyła się II edycja Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej, organizatorem której była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z PTAK WARSAW EXPO. 

Liczny udział w Konferencji wzięli przedstawiciele polskich i ukraińskich instytucji rolno-spożywczych, władz samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorcy z całej Polski i Ukrainy. Konferencję zainaugurowali Jacek Piechota, Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Ilia Krawcow, I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP oraz Robert Piłat, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MRiRW. Wśród zaproszonych gości z Ukrainy swoją obecnością zaszczycili między innymi: Prof. dr hab. Wołodymyr Iwaniszyn, Rektor Podolskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczo-Technicznego oraz Viktor Nesterenko, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego.

Pani Mirosława Tereszczuk z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wystąpiła z prezentacją o Konsekwencjach Umowy o wolnym handlu UE-Ukraina (DCFTA) dla Polski i Ukrainy, przedstawiła tendencje w handlu rolno-spożywczym Polski z Ukrainą i Ukrainy z UE oraz aspekty wykorzystania preferencji celnych w polskim imporcie rolno-spożywczym z Ukrainy. Z kolei Piotr Burzyński, który jest Prezesem firmy IMPORTUJ Z NAMI, wskazał na problemy związane z importem ukraińskich towarów. Adwokat prawa ukraińskiego Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Piłat i Partnerzy  Pani Iryna Fayfar przedstawiła główne zagadnienia reformy rolnej w Ukrainie, wyszczególniając projekty ustaw dot. reformowania ukraińskiego rolnictwa.

Partnerem wydarzenia wystąpiła polską firmą inżynieryjno-konsultingową MGGP S.A., oferującą usługi inżynierskie w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i energetycznej, inżynierii środowiska oraz geoinformacji, w tym geodezję klasyczną oraz usługi konsultingu w zakresie środowiska. Jej przedstawiciele – główni specjaliści – Jolanta Bylinowska i Daniel Polkowski przedstawili działania dot. wzmocnienia potencjału w gospodarce rolnej kraju oraz omówili konieczność dostosowania narzędzi informatycznych z zakresu prowadzenia polityki rolnej do wymogów stawianych krajom członkowskim UE.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki rolnej obu krajów, zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami z branży przemysłu rolno-spożywczego. Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza na trwale wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń gospodarczych. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną edycję w 2018 roku.

Prezentacje prelegentów:

Dostęp do ziemi rolnej

Konsekwencje Umowy o wolnym handlu UE-Ukraina (DCFTA) dla Polski i Ukrainy

Wsparcie i wzmocnienie potencjału kraju w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w zakresie wdrażania wspólnej polityki rolnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w przedmiotowych dyrektywach UE