II Polsko-Ukraińska Konferencja Rolno-Spożywcza

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Polsko-Ukraińskiej Konferencji Rolno-Spożywczej, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. w ramach Centralnych Targów Rolniczych w Centrum Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k. Warszawy.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń z zakresu gospodarki rolnej obu krajów, daje możliwość zapoznania się z innowacyjnymi technologiami oraz nowoczesnymi metodami z branży przemysłu rolno-spożywczego. 

W ramach Konferencji poruszone zostaną między innymi tematy związane z: konsekwencjami Umowy DCFA UE/Ukraina, dostępem do ziemi rolnej na Ukrainie dla obcokrajowców oraz temat współpracy gospodarczej w sektorze rolnym w świetle decentralizacji i reformy samorządowej na Ukrainie. W czasie Konferencji omówione zostaną również praktyczne aspekty wymiany handlowej pomiędzy Polską, a Ukrainą.

 Swój udział w Konferencji już potwierdzili, m.in.: Jacek Bogucki, Sekretarz Stanu MRiRW, Jarosław Ołowski, Dyrektor Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR, Prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Diana Barinowa, Prezes NGO ”Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Agrarne”, Dyrektor Centrum Rozwoju Samorządu Miejskiego w Charkowie.

Z uwagi na fakt, iż Konferencja odbywa się w ramach jednych z najważniejszych wydarzeń branżowych – Centralnych Targów Rolniczych – zapewniamy szeroki udział przedsiębiorców z całej Polski i Ukrainy. Gośćmi Konferencji będą również przedstawiciele ukraińskich instytucji rolno-spożywczych.

W ramach wydarzeń towarzyszących Konferencji planowany jest pokaz maszyn polskiej marki URSUS oraz spotkania B2B z przedstawicielami branży rolno-spożywczej Polski i Ukrainy: http://centralnetargirolnicze.pl/hosted-buyers/

Język Konferencji: polski/ukraiński

Udział w Konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji.

Rejestracji należy dokonać do 27 listopada 2017.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Svitlana Zavadska – (22) 827 00 81 – svitlana.zavadska@pol-ukr.com

PROGRAM

Rejestracja 

Adres: Centrum Targowo-Konferencyjne PTAK WARSAW EXPO,  Aleja Katowicka 62, Nadarzyn

Organizatorzy: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza i Ptak Warsaw Expo.

 

PATRONAT HONOROWY:

PARTNERZY: