Polsko-Ukraińska Konferencja w Kijowie

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie z Fundacją Europejski Instytut Nieruchomości serdecznie zapraszają na Polsko-Ukraińską Konferencję pt.

GOSPODARKA MIEJSKA I ROZWÓJ TERYTORIALNY. EUROPEJSKIE MODELE ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ KOMUNALNĄ. PREZENTACJA DOŚWIADCZEŃ W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SEKTOREM KOMUNALNYM I MIESZKANIOWYM

która odbędzie się 12 grudnia 2018 r.  w Kijowie

 

Polsko-Ukraińska Konferencja w Kijowie, organizowana przez Fundację Europejski Instytut Nieruchomości oraz Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, nad którą Patronat Honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, będzie spotkaniem przedstawicieli reprezentujących gospodarkę miejską oraz zarządzeniem infrastrukturą komunalną. Wobec wyzwań, jakie stoją przed modernizacją infrastruktury technicznej na Ukrainie, prezentacja i wymiana doświadczeń europejskich w zarządzaniu sektorem komunalnym i mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości w zakresie wsparcia tego procesu, nabiera istotnego znaczenia. Wykorzystanie nowych technologii a także stworzenie właściwych dla ukraińskich miast modeli finansowania tych procesów, będzie istotnym punktem obrad tej konferencji.

Energoefektywność i energooszczędność, to kolejne wyzwania, jakie stoją przed każdą gospodarką a w krajach takich, jak Polska i Ukraina, zagadnienia te nabierają szczególnej wagi. Wykorzystywanie termomodernizacji, jako istotnego elementu optymalizacji zużycia energii w gospodarce mieszkaniowej, staje się współcześnie jednym z najważniejszych zadań gospodarki miejskiej. Aby skutecznie współpracować i konkurować na współczesnym rynku europejskim i światowym, Ukraina powinna w najbliższej przyszłości wprowadzić międzynarodowe standardy w zakresie certyfikacji i unifikacji dla podmiotów gospodarczych i funkcjonujących modeli w zakresie zarządzania strukturami w administracji państwowej i samorządowej. Konferencja da również możliwość prezentacji innowacyjnych zrealizowanych projektów w sferze publicznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Jednym z przykładów jest projekt „Zielony Uniwersytet” Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.M. Beketova.

Cel wydarzenia:

Nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji miast polskich i ukraińskich, w zakresie wdrażania procesów demokratycznych w zarządzaniu mieniem publicznym i komunalnym.

Prezentacja polskich doświadczeń i możliwości w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej w gospodarce miejskiej, promocja polskich rozwiązań technologicznych w procesach termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii, promocja polskiego eksportu w tym zakresie, umożliwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i ukraińskimi.

Kompleksowa prezentacja wspólnego dwuletniego w latach 2018-2020  planu działania organizatorów konferencji i innych uczestników ze strony polskiej i ukraińskiej. Rolą programu jest wspieranie i rozwój współpracy w dziedzinie samorządu, mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej i rozwoju regionalnego Ukrainy.

Stworzenie i działanie wspólnej Platformy informacyjno-koordynacyjnej oraz szkoleniowej dla polskich projektów, partnerów i  możliwości dla Ukrainy, zintegrowanej również z innymi zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, projektami i programami wdrażanymi na Ukrainie.

Miejsce Konferencji:

Sala konferencyjna „Assembly” –  Hotel Ukraina, ul. Instytutowa 4, Kijów, 01001, Ukraina

Hotel Ukraina – Dojazd

Udział w konferencji jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji do dnia 2 grudnia 2018 roku 

REJESTRACJA

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz zaproszenie na wspólny obiad.

Program Konferencji

Partnerzy Konferencji:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Fundacja Współpracy Polsko – Ukraińskiej PAUCI

Stowarzyszenie Parków Przemysłowo Technologicznych i Rozwoju Terytorialnego

Krajowa Akademia Zarządzania przy Prezydencie Ukrainy