Polsko-Ukraińskie Forum Administracji i Biznesu branży rolno-spożywczej

Polsko-Ukraińskie Forum Administracji i Biznesu branży rolno-spożywczej pod hasłem „Przewagi komparatywne Polski i Ukrainy – jak zwiększyć efektywność współpracy i maksymalizować korzyści”.

TERMIN: 25 listopada 2016r. godz. 14:00-17:00. MIEJSCE: Międzynarodowe Centralne Targi Rolnicze 2016 – Ptak Warsaw Expo, Al. Katowicka 62 Nadarzyn, Pawilon D

ORGANIZATOR: Polsko- Ukraińska Izba Gospodarcza

W programie Forum przewidziano m.in. wystąpienia przedstawicieli administracji rządowej Polski i Ukrainy poświęcone diagnozie bieżącej współpracy gospodarczej oraz spodziewanym kierunkom jej rozwoju, prezentacje specjalistów firmy prawniczej ALEXANDROV&PARTNERS z zakresu dzierżawy ziemi rolniczej na Ukrainie, a także Panel dyskusyjny: „Jak zwiększyć efektywność polsko-ukraińskiej współpracy w branży rolno-spożywczej” z udziałem reprezentantów obydwu krajów m.in. prof. dr hab. Andrzeja Kowalskiego Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, przedstawicieli środowisk rolniczych, producentów żywności, przetwórców.

Bezpośrednio po Forum dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowych zorganizowana zostanie sesja polsko-ukraińskich rozmów biznesowych.

Udział w Forum oraz sesji rozmów B2B możliwy po wcześniejszej rejestracji.

REJESTRACJA

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 10 LISTOPADA 2016 R.