Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

W dniu 26 października 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych – Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest, organizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą wspólnie z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja była świetną okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat zacieśnienia polsko-wschodniej współpracy gospodarczej. To wyjątkowe wydarzenie, zarówno ze względu na tematykę, jak i znakomite grono specjalistów, którzy podzielili się z uczestnikami wszechstronna wiedzą z różnych dziedzin tejże współpracy, cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko Polaków, a i przedstawicieli innych krajów.

dsc_0641

W uroczystym otwarciu przedsięwzięcia wzięli udział Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Jacek Piechota, Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk, Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Paweł Hut, Członek Gabinetu Politycznego Ministra Rozwoju RP, Michał Masior, Zastępca Przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej, Roman Karpiuk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Wasyl Pawluk, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Prof. Stanisław Michałowski.

dsc_0665

W programie wydarzenia znalazły się najbardziej aktualne kwestie z zakresu perspektyw dalszego zacienienia relacji gospodarczych między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem roli Lublina i Województwa Lubelskiego jako tradycyjne już bramy, wiodącej na Wschód. Na szczególną uwagę zasługują konsekwencje odpisania Umowy Stowarzyszeniowej ws. Wolnego Handlu między Ukrainą a Unią Europejską, zaprezentowane przez specjalistów z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich – Daniela Szeligowskiego i Wojciecha Konończuka. Nie mniej ważnym dla uczestników był temat” Kierunek Ukraina”, analizujący stan polskich inwestycji i zmiany w przepisach prywatyzacyjnych, zwiększających szansę dla polskiej obecności na rynku ukraińskim.

Ofertę miasta Lublina i Województwa Lubelskiego dla inwestorów z krajów Europy Wschodniej przedstawił Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublina oraz Paweł Prokop – Prezes Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Dyrektor Przedstawicielstwa PUIG w Lublinie. Prelegenci podkreślali unikalne doświadczenia Lublina i Lubelszczyzny jako regionu szczególnie przyjaznego inwestorom zagranicznym z uwagi na świetną infrastrukturę regionu, rozbudowane zaplecze naukowe, osiągniecia w branżach IT, w przemysłach maszynowym, motoryzacyjnym, spożywczym, lotniczym etc.

dsc_0706

W gronie prelegentów nie zabrakło reprezentanta jednej z najbardziej znanych polskich inwestycji na wschodzie – pana Damiana Ragana – Wiceprezesa Zarządu Kredobanku SA oraz przedstawicieli instytucji wspierających ekspansje polskich przedsiębiorców na Wschód – Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomistę KUKE SA, i Karola jakubaszeka – Naczelnika Wydziału Finansowania Handlu Zagranicznego BGK. Ze strony ukraińskiej doświadczenie dwustronnej współpracy przedstawił Volodymyr Korud – Wiceprezes Lwowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Konferencja dała możliwość dialogu z liczną delegacją z Obwodu Wołyńskiego na czele z Romanem Karpiukiem, Zastępcą Przewodniczącego Wołyńskiej Rady obwodowej – regionu ważnego z uwagi na bliskość geograficzną i potencjał gospodarczy.

W ostatnich latach w polsko-ukraińskich stosunkach wzmocniła się rola legalnej migracji ekonomicznej i edukacyjnej obywateli Ukrainy do Polski, budząca szczególne zainteresowanie z uwagi na nowelizacje przepisów regulujących tą kwestię. Problematykę dostępu do polskiego rynku pracy omówił Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Lech Antkowiak oraz Prezes Agencji Pracy TRADMA SA, Małgorzata Nurzyńska. Kwestie zwiększającej się ilości studentów z krajów wschodnich w Lublinie przedstawiły przedstawicielki Urzędu Miasta Lublina oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej –Pani Wiktoria Herun i Marzena Bichta. Wśród szacownego grona prelegentów nie zabrakło przedstawicieli dyplomacji, reprezentowanej przez Wicekonsula Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marka Zapóra, Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie, Wasyla Pawluka oraz Sergieja Botwicza – Konsula Republiki Białoruś. Uczestnicy Konferencji podkreślali, iż z uwagi na aktualność zaprezentowanej w ramach wydarzeniu tematyki oraz dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i geopolitycznych, istnieje potrzeba cyklicznego charakteru przedsięwzięcia w latach kolejnych.

dsc_0720

W świat nowych rozwiązań technologicznych i informatycznych uczestników Konferencji wprowadzili przedstawiciele specjalistycznych firm w tym zakresie – Callpage i KanBo. W trakcie wydarzenia uroczyście zostały podpisane porozumienia miedzy PUIG a Callpage i KanBo.

Po wyczerpującej części merytorycznej uczestnicy mieli możliwość przedłużenia dialogów w nieformalnej atmosferze na specjalnej gali wieczornej, jaka odbyła się w hotelu Wiktoria.