Pomoc ekspercka dla reform na Ukrainie

Ministerstwo Rozwoju RP w dniach 13-15 stycznia br. organizowało wizytę delegacji Krajowego Forum Transformacji Ukrainy. To organizacja skupiająca przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, którzy podejmują działania na rzecz modernizacji swojego kraju. Goście z Ukrainy byli zainteresowani polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji, szczególnie w takich obszarach, jak: sektor finansowy, rozwój przedsiębiorczości, kultura, nauka, decentralizacja i rozwój regionalny, oraz nawiązaniem partnerskich stosunków ze stroną Polską w zakresie wymiany doświadczeń.

Wiceminister resortu Jerzy Kwieciński podkreślił, że Ukraina pozostaje priorytetowym państwem polskiej współpracy rozwojowej. W spotkaniu również uczestniczył Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota.