Posiedzenie Komitetu ds. Handlu Zagranicznego Kijowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

07 września 2017 r. w siedzibie Kijowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się posiedzenie Komitetu ds. Handlu Zagranicznego, poświęcone rozwojowi współpracy gospodarczej z Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii. Udział w posiedzeniu wziął nowo mianowany Przedstawiciel Kijowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce i Belgii Gennadiy Pampukha oraz I Sekretarz Europejskiej Izby Arbitrażowej, Wiceprzewodnicząca Przedstawicielstwa Europejskiej Izby Arbitrażowej na Ukrainie Kateryna Awramowa. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentowała Dyrektor Przedstawicielstwa Generalnego PUIG w Kijowie Wiktoria Jalowienko.

Podczas posiedzenia Komisji zostały omówione następujące zagadnienia:

  • przegląd gospodarki Polski i Belgii, priorytety rozwoju,
  • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej z kontrahentami zagranicznymi,
  • praktyka wejścia na rynki międzynarodowe, specyfika organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej w UE,
  • mechanizmy komunikacji z polskimi i belgijskimi przedsiębiorcami,
  • doradztwo i pomoc prawna przy zakupie nieruchomości i obiektów inwestycyjnych w Polsce i Belgii przez nierezydentów,
  • wsparcie prawne członków КIPH w 33 krajach świata,
  • alternatywne instrumenty ochrony handlu w UE,
  • procedura uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w UE,
  • opcje wsparcia migrantów zarobkowych i przedsiębiorców Ukrainy w Polsce i Belgii.