Posiedzenie Rady PUIG

Uprzejmie informujemy, iż podczas II edycji Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG LUB-Invest 8 czerwca 2017 roku w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady PUIG, w trakcie którego zostali powołani nowi Wiceprezesi PUIG – Sergiy Yevtushenko (strona ukraińska) i Krzysztof Kalita (strona polska).

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pełnieniu nowej funkcji w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej!