Potwierdzanie cenników

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oferuje usługę Potwierdzania Cenników. Usługa ta polega na potwierdzeniu rzeczywistej wartości towaru celem unikania przez polskich eksporterów zawyżanych opłat celnych naliczanych od tzw. wartości celnej przez służbę celną Ukrainy.