Praktyki zawodowe dla ukraińskiej młodzieży z Mariupola

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Zarządem Gdańskiej Stoczni jest organizatorem trzytygodniowych praktyk zawodowych, w których udział biorą uczniowie i absolwenci szkół spawalniczych z Mariupola.

Program praktyk zapewnia ukraińskiej młodzieży dostęp do najnowocześniejszego wyposażenia oraz wiedzy instruktorów i wykładowców wywodzącej się z kadry inżynieryjno-technicznej Grupy Stoczni Gdańsk.

Celem szkoleń jest maksymalne pogłębienie umiejętności zawodowych przyszłych fachowców inżynieryjnych, a także zapoznanie się z Trójmiastem, regionem Pomorskim. Poznanie funkcjonowania oraz rozwiązań technicznych stosowanych w Stoczni Gdańskiej przyczyni się do wzbogacenia profesjonalnej wiedzy i przybliży ukraińskiej młodzieży europejskie standardy produkcji.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza utrzymuje ścisłe kontakty z władzami miasta Mariupola oraz przedstawicielami ukraińskich szkół zawodowych, którzy to wyrażają niesłabnące zainteresowania w kontynuacji tejże współpracy.

Należy przypomnieć, iż miasto Mariupol – położone w bezpośredniej bliskości do wschodnich terytoriów Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi – jest miastem partnerskim Gdańska.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza podejmuje szereg ważnych inicjatyw, mających na celu intensyfikację tych relacji oraz wymianę młodzieżową zarówno w kontekście kształcenia zawodowego jak i kulturalnego.