Kolejna edycja ukraińskiego dnia biznesu – 12 maja 2016 w Warszawie

gex_3356-mod

Mamy zaszczyt poinformować o sukcesie jakim zakończyła się 4 edycja Międzynarodowego Forum „Dzień Ukraińskiego Biznesu”, organizatorami którego tradycyjnie już są Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Centrum Prawnicze EUCON oraz Międzynarodowy Związek Audytorski.

Pierwsza cześć konferencji poświęcona została przedstawieniu i omówieniu szeregu aktualnych zagadnień polsko-ukraińskich relacji ekonomicznych, a także możliwościom prowadzenia działań gospodarczych, inwestycyjnych przez polskie podmioty w Ukrainie a ukraińskie w Polsce.

Swoja obecnością zaszczycił Pan Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce Pan Andrij Deszczycia, Przewodniczący Rady PUIG Pan Jan Bestry , Dyrektor Departamentu Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego oraz Handlu Ukrainy Pan Andrij Demczuk, radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ministerstwa Rozwoju w Kijowie Pan Bartosz Musiałowicz, Prezes Międzynarodowego Centrum Prawniczego EUCON Yaroslav Romanchuk. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentowali także Wiceprezesi Andrzeja Drozda, Oleg Dubish oraz Andrzej Grabowski. Polskich przedsiębiorców działających w Ukrainie reprezentował  również Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski.

Wśród tematów sesji konferencji znalazły się miedzy innymi: Zmiany w przepisach podatkowych Ukrainy oraz ich wpływ na inwestycyjny klimat państwa; Kolej ukraińska w oczekiwaniu inwestycyjnego wzrostu. Jak zakończy się rywalizacja pomiędzy polskim a chińskim inwestowaniem w kolej ukraińską?; Przewóz lotniczy – sektor wysokich technologii o potencjale inwestycyjnym.

W drugiej części wydarzenia odbyła się prezentacja ukraińskich projektów inwestycyjnych. Firmy je przedstawiające poszukują w perspektywie możliwości inwestowania i prowadzenia działalności  gospodarczej bezpośrednio w Polsce, w związku z czym ich współpraca z  polskimi Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz funduszami inwestycyjnymi znajdzie dalszy rozwój w przyszłości.

Z uwagi na fakt, iż potencjał ekonomiczny Polski i Ukrainy coraz w większym stopniu przeciągają się wzajemnie, wydarzenie to staje się doskonalą platformą dla zacieśnienia wzajemnych kontaktów i stosunków gospodarczych.