PROZORRO – spotkanie kierownictwa

23 listopada 2016 r. z inicjatywy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy zorganizowano spotkanie kierownictwa Departamentu Zamówień Publicznych MRGiH UA, twórców projektu PROZORRO, grupy GPAinUA z polską delegacją rządową oraz specjalistami z obszaru polskich zamówień publicznych. Oleksandr Starodubcev, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych Ukrainy przedstawił ogólny przegląd systemu e-zamówień publicznych ProZorro, a specjaliści zespołu ProZorro wyjaśnili jak działa moduł analityki biznesowej oraz przedstawili prezentację  e-platformy w systemie ProZorro.

prozorro-kiev

W polskiej delegacji na czele z Wiceministrem MR Polski Mariuszem Haladyjem uczestniczyło kierownictwo Urzędu Zamówień Publicznych na czele z panią prezes Małgorzatą Stręciwilk oraz kierownictwo PUIG na czele z prezesem Jackiem Piechotą.

Po roboczym spotkaniu przed południem, w drugiej części dnia odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami, poświęcone przedstawieniu możliwości udziału w przetargach na zamówienia publiczne obu krajów.

Możliwości doradztwa prawnego dla firm ukraińskich co do udziału w przetargach w Polsce przedstawił Piotr Zatyka – b. Wiceprezes UZP, Wiceprzewodniczący Komitetu ds. zamówień publicznych PUIG.

Spotkanie było korzystne przede wszystkim dla specjalistów z Polski i Ukrainy, a także przedstawicieli ukraińskiego i polskiego biznesu, którzy są zainteresowani dostępem do rynków zamówień publicznych obu państw.