Przedstawiciele Polski dzielą się doświadczeniem w dziedzinie termomodernizacji  w Żytomierzu

8 grudnia br. w Żytomierzu odbyło się kolejne szkolenie pod tytułem „Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie” organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

W szkoleniu udział wzięli Przewodniczący Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej (ODA) Igor Gundycz, Przewodniczący Żytomierskiej Rady Miejskiej Sergij Suchomlyn, Wiceprezesi Polsko-Ukraińskiej izby Gospodarczej Andrzej Drozd i Oleg Dubish, przedstawiciele biznesu, instytucji finansowych, organów władzy i spółdzielni mieszkaniowych.

Przewodniczący ODA Igor Gundycz podkreślił, że w przyszłym roku będzie inicjował przeprowadzenie energoaudytu instytucji, gdzie przeprowadzona będzie termomodernizacja w celu oszacowania realnych energooszczędności i zidentyfikowania tych elementy, które w pierwszej kolejności potrzebują ocieplania.

„Obecnie Żytomierszczyzna jest liderem w Ukrainie wg sprawności wdrażania energooszczędnych technologii. 128 kotłowni przekwalifikowano na paliwo alternatywne, w rezultacie czego już dzisiaj oszczędzają one ponad 165 milionów hrywien rocznie. Ale musimy zrozumieć, że niezależność energetyczna to nie tylko przeprowadzane wydarzenia centralnie i w zakładach sfery socjalnej, to również personalna energoefektywność  w naszych domach, zrozumienie konieczności ocieplania domów, wymiany okien, kotłów”, – zaznaczył Igor Gundycz.

Jego zdaniem, tylko w 2016 roku w Obwodzie Żytomierskim udzielono 3336 „ciepłych kredytów” na kwotę ponad 53 milionów hrywien. To daje szansę do pomyślnego przeprowadzenia szeroko zakrojonej termomodernizacji sektora mieszkaniowego w obwodzie.

Andrzej Drozd podkreślił, że termomodernizacja nie jest kwestią „chcę lub nie chcę”. To pytanie kiedy, jak, za jaką cenę i jakimi metodami. W ostatecznym rezultacie, termomodernizacja to nie tylko polepszenie energoefektywności, lecz komfort mieszkańców i estetyczny wygląd budynków.

Wydarzenie było zorganizowane w taki sposób, aby uczestnicy wymienili się swoim doświadczeniem, zapoznali się z najnowszymi technologiami w dziedzinie termomodernizacji i nawiązali przydatne znajomości.