PUIG aktywnie w sprawie migracji dla sektora biznesu

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wzięła udział w drugim już spotkaniu grupy roboczej ds. migracji dla sektora biznesu. Celem inicjatywy jest opracowanie zaleceń dotyczących zatrudniania obcokrajowców w Polsce.

Obecnie w wielu sektorach w naszym kraju brakuje pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. To jedna z głównych barier  dla rozwoju biznesu i inwestycji w Polsce. 

Problemem są też długotrwałe i przedłużające się  procedury związane z uzyskaniem wiz oraz legalizacją pobytu i pracy w Polsce. Podczas spotkania odniesiono się także do społeczno-gospodarczych aspektów polityki migracyjnej Polski oraz do kwestii edukacji polskiego społeczeństwa na temat samej migracji i migrantów. Podkreślono również rolę firm zatrudniających cudzoziemców, które poprzez swoje działania mogą pozytywnie wpływać na proces integracji i współtworzyć przyjazne środowisko biznesowe.

W pracy grupy roboczej Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentował dyr. Sławomir Szymusiak. Wszystkie działania koordynuje Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

Zalecenia ze spotkań zostaną skonsultowane w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji, a następnie przedstawione odpowiednim resortom.