PUIG realizuje program wsparcia UNDP

PUIG we współpracy z organizacją UNDP realizuje program wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców przesiedlonych z objętych działaniami wojennymi terenów obwodów Donieckiego i Ługańskiego, reprezentujących następujące branże gospodarek: przemysł lekki, grupy zakupowe, sektor innowacyjności i technologie IT, sektor rolniczy oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.

W ramach projektu realizowane są 4 wizyty studyjne do Polski dla łącznie 100 przedsiębiorców, w trakcie których ukraińscy przedsiębiorcy zapoznają się z polskimi doświadczeniami branżowymi oraz odbędą spotkania z przedstawicielami polskich firm i instytucji działających w poszczególnych sektorach. Ukraińscy goście zwiedzają m.in. Park technologiczno-Przemysłowy w Grudziądzu, Klastry Przemysłu Lekkiego, Centrum Wystawiennicze PTAK w Rzgów k.Łodzi, Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego, spotkają się z Dyrektorem Ukrainian Business Center, firmami GAJA, LEMIGO, VADAIN, POLJACK, MIRAFO, MARANDA, Grupą Zakupową Batna Group, Grupa INNOWACYJNI, Grupa Kupuimo Razom, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych itd.

Wizyty posłużą również poznaniu polskiej kultury i spuścizny architektonicznej – projekt przewiduje zwiedzanie muzeów w Warszawie, Łodzi, Lublinie, spacery z przewodnikiem po słynnej ulice Piotrkowskiej w Łodzi, Warszawskiej Starówce oraz Lubelskim Starym Mieście.

Wzbogaceni o nowa wiedze oraz know-how prowadzenia biznesu w Polsce ukraińscy przedsiębiorcy przeniosą sprawdzone wzorce prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainę, a nawiązane kontakty z polskimi firmami zaowocują w przyszłości bezpośrednią współpracą dwustronną oraz zwiększeniem obrotu towarowego pomiędzy naszymi krajami.

PUIG od wielu lat wspomaga inicjatywy wsparcia dla ukraińskich beneficjentów i jest sprawdzonym partnerem dla polskich i międzynarodowych instytucji. Współpraca z UNDP jest dla nas szczególnym wyzwaniem i satysfakcją.