Rail Expo 2017

24-25 października 2017r. w centrum wystawienniczym Chamber Plaza Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy (Kijów, ul. Wełyka Żytomyrska, 33) odbędą się

Specjalistyczne Targi Branżowe Rail Expo 2017

Organizator wydarzenia: serwis informacyjny „Промышленные грузы” – www.promgruz.com

Międzynarodowe Targi Rail Expo 2017 – centralne wydarzenie w formacie B2B. Wydarzenie skoncentrowane jest na przemyśle kolejowym, łączy państwowy i prywatny sektor z różnych krajów świata.

Tworzymy platformę dla transnarodowej wymiany doświadczeń, kreujemy trendy i potencjał dla szybkich i jakościowych zmian w danej branży.

Ekspozycja RE UA 2017 łączy wiodące kolejowe marki świata z tysiącami potencjalnych klientów poprzez profesjonalnych menedżerów, wpływających na podejmowanie decyzji w swoich firmach. Producenci towarów i usług kolejowych na targach bezpośrednio konsumentom zaprezentują swoje produkty, znajdą partnerów (dystrybutorów, inwestorów), rozszerzą rynek zbytu, spotkają się z wykonawcami i dostawcami, przetestują swoje nowe pomysły i produkty. Goście będą mieli możliwości dla rozwoju własnego biznesu.

Dla firm-członkowskich Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej obowiązuje rabat* 10% od podstawowej wartości sektora ekspozycyjnego.

* – przy zamówieniu zaznaczyć –  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Kontakt: tel./faks: 38 (056) 370 18 32, e-mail: conference@promgruz.com