Realizacja programu UNDP

W dniach 4-8 grudnia br. odbyła się ostatnia w tym roku wizyta studyjna ukraińskich przedsiębiorców przesiedlonych z terenów objętych działaniami wojennymi na wschodzie Ukrainy zorganizowana przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w ścisłej współpracy z ukraińskich biurem UNDP.

Program wizyty obejmował najważniejsze zagadnienia z obszaru energetyki, w tym nowatorskie rozwiązania dotyczące alternatywnych źródeł energii, fotowoltaiki, biogazu, energooszczędnych technologii w budownictwie i przemyśle oraz termomodernizacji. Goście z Ukrainy odbyli warsztaty prowadzone przez Roberta Szlęzaka , eksperta w zakresie polityki energetycznej Polski i Ukrainy, Prezesa Międzynarodowej Asocjacji Klastrów Energetycznych. Mieli okazje zapoznać się również z konkretnymi rozwiązaniami w zakresie modernizacji energooszczędności w gminach: Konopnica, Zwierzyniec, Gościeradów, Wólka, a także zwiedzić ośrodek badawczy w Białym Słupie. W programie wizyty uwzględniono również spotkanie i oględziny obiektów wykorzystujących w całości energię pozyskaną z paneli fotowoltaicznych zaprezentowanych przez Patryka Dziadosza, przedstawiciela Polskiej Grupy Energii Fotowoltaicznej. Poza częścią merytoryczną uczestnicy grupy zwiedzili historyczne zabytki Warszawy, Lublina i Zamościa. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza planuje kontynuację serii wizyt studyjnych przy współpracy z UNDP w roku 2019.