Region Tarnopolski Invest-2016

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Tarnopolu odbyło się I Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Region Tarnopolski Invest-2016”. Wydarzenie to, które zgromadziło przedstawicieli lokalnych władz, reprezentantów ambasad i misji dyplomatycznych akredytowanych w Ukrainie, środowisko biznesu, finansów i inwestycji, ukazuje dążenia i aspiracje Obwodu Tarnopolskiego do roli lokalnego lidera zmian ekonomicznych.

Stworzenie optymalnego klimatu i przejrzystych reguł prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyciągnięcia zagranicznego kapitału są priorytetami dla Gubernatora Obwodu Tarnopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnopol i Przewodniczącego Rady Obwodowej, którzy wielokrotnie podkreślali swoja jednomyślność w kontekście przeprowadzenia niezbędnych reform w regionie.

Forum posłużyło dla przedstawienia oferty inwestycyjnej Obwodu Tarnopolskiego w szczególności takich gałęzi jak: rolnictwo, turystyka, energooszczędność oraz infrastruktura komunalna i drogowa. Tarnopol oczekuje napływu inwestorów z zewnątrz, którzy przyczyniliby się do ożywienia ekonomicznego, stworzenia nowych miejsc pracy i wdrażania nowych standardów prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w aspekcie administracyjnym, jak i technologicznym.

Z ramienia Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w tym ważnym wydarzeniu udział wzięli: Andrzej Drozd, Wiceprezes PUIG oraz Gennadij Mykytka, reprezentujący Przedstawicielstwo PUIG w Iwano-Frankowsku.