USŁUGI PROMOCYJNE

Strona internetowa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest nie tylko źródłem informacji o Izbie, ale również o realizowanych przedsięwzięciach, projektach i wydarzeniach w Polsce i w Ukrainie. Co miesiąc stronę regularnie odwiedza ponad 10000 osób, w celu zapoznania się z nowościami i możliwościami dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Umieszczając reklamę na stronie PUIG, przedstawiacie swoje oferty potencjalnym klientom i odbiorcom towarów i usług.

eDIALOG – magazyn gospodarczy Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej wydawany co miesiąc w wersji elektronicznej i kwartalnie w formie drukowanej. Jest to ekskluzywna forma promocji najmocniejszych stron zarządzanej przez Państwa firmy zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.

Nasze wydawnictwo to bezpłatny magazyn redagowany w języku polskim oraz ukraińskim, opisujący najistotniejsze dla naszych odbiorców informacje z zakresu gospodarki, prawa, relacji społecznych, kultury oraz promocji turystyki. Na bieżąco informujemy o najciekawszych wydarzeniach po obu stronach Bugu. Wydawnictwo zawiera także komentarze ekspertów i specjalistów współpracujących z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Nasz magazyn rozsyłany jest do kilkutysięcznej rzeszy odbiorców, w tym m.in. przedstawicieli administracji państwowej oraz szeroko pojętego środowiska biznesu Polski i Ukrainy.