POMOC W POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza w ramach podpisanych umów współpracuje z agencjami rekrutacyjnymi i agencjami pośrednictwa pracy w zakresie pozyskiwania pracownika z Ukrainy. Są to zarówno partnerzy biznesowi po stronie polskiej jak i ukraińskiej.