Spotkania dla przedsiębiorców dot. zamówień publicznych

23 listopada br. w Kijowie odbędzie się robocze spotkanie kierownictw Ministerstwa Rozwoju RP i Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy z zespołem ProZorro Ukraina w celu przedstawienia platform elektronicznych w systemie zamówień publicznych ProZorro oraz w celu wymiany doświadczeń.

Dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców zaplanowane są spotkania 23 listopada br. od godziny 14-00 w gmachu Departamentu Zamówień Publicznych przy ulicy Bulwarno-Kudriawska 22 w Kijowie w celu zapoznania się z możliwościami udziału w zamówieniach publicznych obu krajów. Udział jest bezpłatny.

PROGRAM

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa!