Spotkanie Jacka Piechoty ze Stepanem Kubiwem

piechota_kubiw_mod

26.05.2016 r. w Kijowie odbyło się spotkanie Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej b. Ministra Gospodarki RP, posła na Sejm RP P. Jacka Piechoty z Pierwszym Wicepremierem – Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy P. Stepanem Kubiwem.

Podczas spotkania omawiano pytania związane z rozwojem polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, możliwości PUIG dotyczących wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw Ukrainy oraz ich współpracy z odpowiednimi polskimi partnerami.

Ponadto zostały omówione kwestie współpracy transgranicznej. Strony  porozumieli się w sprawie celowości eksperckich konsultacji odpowiednich polskich i ukraińskich służb i konieczności wprowadzenia systemowych rozwiązań i mechanizmów w celu poprawy funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej i wyeliminowania korupcji.