Spotkanie na szczycie

Przebywający w Kijowie Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, 29 sierpnia spotkał się z Prezesem Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Gennadiyem Chyzhykovem.

Ukraińska izba jest pozarządową, dobrowolną organizacją, zrzeszającą organizacje przedsiębiorców i 25 regionalnych izb. Obecnie zrzesza ponad 8000 członków. Jej celem jest podnoszenie konkurencyjności ukraińskiego biznesu na rynkach światowych.

W czasie spotkania rozmawiano o polsko-ukraińskiej wymianie handlowej, inwestycjach, bazie prawnej współpracy przedsiębiorców z obu krajów. Podniesiono też potrzebę pogłębienia współpracy partnerskiej Ukraińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Obie organizacje są zainteresowane skuteczniejszym wspieraniem relacji gospodarczych między naszymi krajami. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes Ukraińskiej Izby Handlowo- Przemysłowej Valeriy Korol i Doradca Prezesa PUIG Dariusz Szymczycha.