Spotkanie robocze PUIG

9 czerwca br w Lublinie odbyło się robocze spotkanie Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w celu omówienia wspólnych planów i działań oraz projektów dot. polsko-ukraińskich relacji biznesowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady, Zarządu, dyrektorzy Przedstawicielstw Izby, przewodniczący komitetów oraz pracownicy biura w Warszawie.