Spotkanie roboczo-integracyjne PUIG

W dniach 10-11 maja br odbyło się spotkanie roboczo-integracyjne Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym nad zalewem Zegrzyńskim w Jachrance w celu omówienia wspólnych planów i działań.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady, Zarządu, dyrektorzy Przedstawicielstw Izby, przewodniczący komitetów oraz pracownicy biura w Warszawie.