Sympozjum pt. Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy

Dniu 12 lipca 2016 r. w Gmachu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie  odbyło się zorganizowane przez PUIG sympozjum pt. Legalna migracja-szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Przedstawiona i omawiana w trakcie wydarzenia problematyka skupiała się na następujących tematach: rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy, procedury związane z dostępem do rynku pracy i legalizacją pobytu cudzoziemców, rola i doświadczenia sektora pośrednictwa pracy, zmiany i nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, największe problemy w relacjach pracodawca-pracownik z Ukrainy i konieczność zapobiegania najczęściej spotykanym formom patologii.

Wśród zaproszonych gości udział wzięli: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP Stanisław Szwed, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Jakub Skiba, a także I sekretarz, Kierownik Działu Konsularnego Ambasady Ukrainy Pani Svitlana Krysa, Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy MRPiPS Pani Magdalena Sweklej, Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Izabela Szewczyk, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy Pan Lech Antkowiak oraz Główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy Pan Jarosław Cichoń.

Wśród licznie zgromadzonych na sali słuchaczy dominowali przedstawiciele pracodawców, pracowników, związków zawodowych, agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych.

img_3652_modUczestnicy sympozjum, fot. T.L.

Problematyka poruszana podczas sympozjum, a zwłaszcza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma bardzo aktualny charakter. Przedstawienie jej jak najszerszemu gronu zainteresowanych stron: urzędom, pracodawcom, agencjom pośrednictwa pracy, reprezentantom pracowników oraz organizacjom pozarządowym, jest istotnym elementem w procesie konsultacji projektów, uregulowań, dotyczących dostępu do polskiego rynku pracy dla cudzoziemców z Ukrainy oraz innych państw trzecich.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza planuje podejmować tematykę dostępu do polskiego rynku pracy przez cudzoziemców oraz inną aktualną problematykę dotyczącą polsko-ukraińskich relacji przy okazji kolejnych edycji seminaryjnych.

Temat sympozjum od początku cieszył się dużym powodzeniem wśród zainteresowanych stron. Wydarzenie przyciągnęło również uwagę mediów wśród, których udział wzięli: Rzeczpospolita, Polskie Radio, IAR Polskiego Radia.

Poniżej linki do prezentacji, które były zaprezentowane na sympozjum:

#1

#2

#3

 

 

img_3621_mod

 Wiceminister MRPiPS Stanisław Szwed, Wiceminister MSWiA Jakub Skiba oraz Prezes PUIG Jacek Piechota

fot. T.L.