Sympozjum – Rzeszów-Jasionka, 12 września 2016 roku

12 września 2016 odbyło się kolejne sympozjum organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, poświęconą niezwykle aktualnemu tematowi, jakim jest legalna migracja obywateli Ukrainy do Polski i przepisy regulujące dostęp do polskiego rynku pracy naszych wschodnich sąsiadów. Wydarzenie organizowane było wspólne z Polskim Centrum Prawa IUSTUS.

facebook-3743

Program wydarzenia obejmował następujące bloki tematyczne: Rosnące zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Procedury związane z podjęciem zatrudnienia; Procedury dostępu do rynku pracy i związane z nimi legalizacje pobytu; Problemy w procedurze związanej z uzyskaniem pobytu w Polsce; Dokumenty pobytowe w celu pracy sezonowej i krótkoterminowej w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw; Działanie urzędu przed i po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Praktyczne aspekty prowadzenia kontroli i legalności zatrudnienia.

Powyższa problematyka tradycyjnie już wywołuje ogromne zainteresowanie ze strony przede wszystkim polskich przedsiębiorców, pracodawców, agencji pośrednictwa pracy oraz innych instytucji zajmujących się kwestią zatrudnienia. Czekająca nas w 2017 roku nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce oraz wdrażania dyrektywy o pracownikach sezonowych, wywołują liczne zapytania i dyskusje.

facebook-4228

Niniejsze sympozjum stanowiło płaszczyznę wymiany doświadczeń w tym zakresie a udział ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP oraz podkarpackiego urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie i powiatowego urzędu pracy w Rzeszowie gwarantował wysoką merytoryczną jakość i analizę tej przyszłościowej tematyki legalizacyjnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm członkowskich oraz instytucji współpracujących , PUIG kontynuuje cykl sympozjów tematycznych, na kolejne edycje których serdecznie Państwo zapraszamy.