Sympozjum w Kijowie, 1 grudnia 2016

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu firm z sektora HR, problematyką zatrudniania cudzoziemców w polskich firmach, Związek Pracodawców Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy wraz z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą ma przyjemność zaprosić na Sympozjum:

„Legalna migracja, szansą i wyzwaniem dla polskiego i ukraińskiego rynku pracy.”

Business people meeting to discuss the situation on the market

Podczas Sympozjum zaprezentujemy znaczącą rolę migrantów z Ukrainy na rynku pracy w Polsce. Jako Związek z korzeniami w kapitale zachodnim mamy ogromne doświadczenie w przepływie pracowników na europejskim rynku pracy i będziemy chcieli przełożyć wypracowane, dobre praktyki za naszą wschodnią granicę. Chcemy zwiększyć świadomość o potencjale i możliwościach dla firm operujących na Ukrainie oraz nawiązać kontakty biznesowe, które przełożą się na wzrost standardów zatrudnienia i obsługi pracowników pomiędzy naszymi granicami.

Nasi Członkowie to profesjonalne Agencje zatrudnienia. Posiadają mnóstwo ofert pracy w Polsce i Europie Zachodniej. Seminarium jest organizowane z powodu potrzeb na pracowników z Ukrainy i chęci nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy polskimi, a ukraińskimi agencjami zatrudnienia.  Udostępnimy też podczas merytorycznej dyskusji nasze praktyki i standardy działania. Przybliżymy najważniejsze kwestie istotne dla polskich pracodawców zatrudniających pracowników z Ukrainy.

Celem jest również przybliżenie regulacji prawnych i praktyk z jakimi pracodawca musi się zmierzyć aby zatrudnić obcokrajowca oraz rozpropagowanie wiedzy o czekających nas w najbliższym roku zmianach w prawie i zmianach legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w Polsce.

Przewidujemy udział ok. 100 osób z Polski i Ukrainy.

Sympozjum odbędzie się w językach polskim i ukraińskim (tłumaczenie symultaniczne).