Szkolenie PUIG dla BGŻ BNP Paribas

16 marca br. odbyło się zorganizowane przez PUIG szkolenie „Kierunek – Ukraina” adresowane do kierowników oddziałów regionalnych oraz pracowników Centrali Banku BGŻ BNP Paribas. Program szkolenia obejmował aktualną i interesującą dla odbiorców problematykę związaną z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie oraz obowiązującymi przepisami, dotyczącymi systemu podatkowego oraz transferowego. Szkolenie było podzielone na 3 bloki tematyczne:

  1. Rola PUIG w polsko-ukraińskim dialogu.
  2. Ukraiński klient w polskim banku – wymagania prawa Ukrainy do otwarcia rachunków obywateli  Ukrainy i ukraińskich osób prawnych w innych krajach, opodatkowanie dochodów obywateli Ukrainy za granicą, umowa PL – UA o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Jak rozmawiać?
  3. Ukraińcy na polskim rynku pracy – statystyki, przepisy, zatrudnienia.

Szkolenie prowadzili:  Jacek Piechota – Prezes PUIG, Oleg Dubisz – Wiceprezes PUIG, Adrian Branny – Dyrektor Generalny Schneider Group oraz Piotr Ryło – Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.

Szkolenie wzbogaciło wiedzę kierowniczych kadr bankowych BGŻ BNP Paribas o tematach ukraińskich, szczególnie dziś ważnych ze względu na znaczną obecność obywateli Ukrainy w Polsce, którzy to są potencjalnymi klientami banku. Oddzielną grupę stanowią ukraińskie podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce i otwierające tu rachunki bankowe. Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się obecnie gospodarkę Ukrainy można oczekiwać intensyfikacji dwustronnej współpracy, a co za tym idzie rozszerzenia oferty bankowej, zabezpieczającej transfery środków finansowych, zarówno ukraińskich osób fizycznych jak i prawnych.