Szkolenie z termomodernizacji i energooszczędności w Zaporożu

W dniu 4 listopada 2016 roku w Zaporożu odbyła się kolejna edycja organizowanego przez PUIG programu szkoleniowego poświęconego problematyce energooszczędności w sektorze komunalnym. Problematyka ta jest niezwykle aktualna z uwagi na wysiłki rządu ukraińskiego i instytucje przez niego powołanych w realizacji szeroko zakrojonego programu wdrożenia nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych, skutkującego w przyszłości znacznym zmniejszeniem kosztów eksploatacji sektora mieszkalnego i zniżeniem poziomu zużycia energii cieplnej.

W Zaporożu, mieście niezwykle ważnym dla ukraińskiej gospodarki z uwagi na lokalizacje wielkich zakładów przemysłowych (np. Motor-Sicz), a także wciąż rosnącej ilości mieszkańców (ponad 800 tyś.), kwestia oszczędności energii jest priorytetowa zarówno dla lokalnych władz jak i bezpośrednich odbiorców.

Zaprezentowanie polskiego doświadczenia w tym zakresie jest niezmienną misją PUIG w jej kontaktach z ukraińskimi partnerami.

133

W wydarzeniu wziął udział reprezentant Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Pan Pisariev Roman Anatolievich, który naświetlił kierunki rozwoju regionu i zastosowania nowych technologii w termomodernizacji miasta.

Pan Marecki Roman, reprezentant Państwowej Agencji Energooszczędności Ukrainy szczegółowo omówił politykę władz ukraińskich, która ma na celu zachęcić ukraińskie wspólnoty mieszkaniowe i innych odbiorców energonośników w przeprowadzeniu niezbędnej rekonstrukcji administrowanych przez nich budynków w celu zmniejszenia strat energetycznych.

Jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli polskich firm i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomością w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Jacka Janasa oraz firma Budmat od wielu lat obecna na rynku ukraińskim w zakresie nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

135

Równie ważnym wkładem merytorycznym były wystąpienia przedstawicieli banków ukraińskich, którzy zaprezentowali warunki specjalnych kredytów preferencyjnych adresowanych dla wspólnot mieszkaniowych w celu przeprowadzania prac termomodernizacyjnych.

Szkolenie spotkało się z zainteresowaniem zarówno przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, jak i lokalnej administracji, a także miejscowych mediów, reprezentanci których licznie przybyli na szkolenie.

Kolejnym etapem termomodernizacyjnej misji PUIG będzie szkolenie w Żytomierzu w dniu 8.12.2016 r.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!