Targi i wystawy

Udział w specjalistycznych targach i wystawach jest niezbędny, aby na bieżąco orientować się w aktualnych trendach w branży, oraz nawiązywać nowe perspektywiczne kontakty handlowe.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, będąc partnerem największych centrów konferencyjno – wystawienniczych na Ukrainie posiada szerokie możliwości w zakresie organizacji wyjazdu dla pojedynczych firm lub grup firm zainteresowanych udziałem w imprezie targowej, odbywającej się na Ukrainie.

Posiadamy także możliwości połączenia wyjazdu na targi z indywidualną, bądź zbiorową misją gospodarczą – spotkanie z przedstawicielami biznesu i władz z określonego regionu.

W ramach organizacji targów i wystaw oferujemy:

  • aktualny kalendarz targów i wystaw
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej imprezy targowej
  • organizację uczestnictwa – indywidualnego lub grupowego
  • pomoc techniczną i promocyjną na miejscu
  • przygotowanie spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania z dostępnych źródeł

ZAMÓWIENIE INFORMACJI O TARGACH I WYSTAWACH

(*pola obowiązkowe do wypełnienia)

Wyrażam zgodę na następujące postanowienia: firma podając swoje dane wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystywanie przez PUIG w celu wykonywania przezeń swojej działalności statutowej jak i w celach marketingowych. Zgromadzone dane będą wykorzystywane i udostępniane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.); administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest PUIG z siedzibą; 01-343 Warszawa, ul. Legionowa 9/2 (Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000176567, NIP 525-21-11-983, REGON 010304011); każda firma ma prawo dostępu i poprawiania zgromadzonych o sobie danych; podanie danych oraz uiszczenie wymaganych opłat rejestracyjnych jest konieczne do uzyskania członkostwa w PUIG; dane w ankiecie podaje się poprzez wypełnienie wymaganych pól Ankiety; PUIG nie odpowiada za podanie przez Firmę nieprawidłowych danych.