Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie.

8 grudnia 2016 roku w Żytomierzu odbędzie się kolejne szkolenie „Termomodernizacja. Energoefektywność w budynkach mieszkalnych – regulacje, finansowanie, technologie” organizowane przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Celem szkolenia jest przekazanie polskiego doświadczenia w zakresie restrukturyzacji sektora komunalnego oraz wdrażania nowych technologii termomodernizacyjnych, skutkujących oszczędnością wydatków w tym sektorze gospodarki. W kontekście reformowania ukraińskiej gospodarki oraz dążenia lokalnych władz do maksymalnej rentowności w tej ważnej branży, reprezentowanie nowych energooszczędnych technologii i nawiązanie bezpośrednich kontaktów poszczególnych firm z Polski z odbiorcami w regionach Ukrainy jest jednym z priorytetów i posiada znaczny potencjał.

Program wydarzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 8 grudnia br. od godz. 9-00

m. Żytomierz, Majdan Koroliowa 1.